Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

И-МОНГОЛ АКАДЕМИЙН
ГЭР БҮЛД НЭГДЭЭРЭЙ!

Бидний ололт амжилт

2018.05.11

Бидний давуу тал

Уян хатан цагийн хуваарь

Өрсөлдөхүйц цалин

Сар бүрийн хоол, унааны мөнгө

Карьер төлөвлөлт, хөгжих боломж

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа
хөдөлмөрийн хуулийн дагуу

7 хоног бүрийн ажилтнуудын
арга хэмжээ

Шинэ ажилтан авах road-map

Зарласан ажлын байранд
анкет хүлээж авна

Анкетаас шалгарсан хүмүүсийг
ажлын ярилцлаганд урина

Тэнцсэн хүмүүстэй хөдөлмөрийн
гэрээ байгуулна