Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны харьяа

ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 499 дүгээр тогтоолоор Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар байгуулагдсан.

Алсын хараа

Төрийн цахим үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулж  иргэдэд хүртээмжтэй хүргэн ”Иргэн төвтэй нийгэм” байгуулахад шаардлагатай цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Эрхэм зорилго

Дэвшилтэт технологи, олон улсын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх замаар “Цахим Үндэстэн” болгох ажлыг дэмжин Төрийн цахим шилжилтийг хэрэгжүүлэх.