Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

Татах

2

Үйл ажиллагааны түр журам

Татах

3

Үйлчилгээний ажилтны түр журам

Татах