Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ЦАХИМ ШИЛЖИЛТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙХ СУДАЛГААНД НИЙТ 205 ИРГЭН, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ ХАМРУУЛАВ

Facebook
Twitter
LinkedIn

“Цахим шилжилтийн бэлэн байдлын үнэлгээг хийх зорилгоор хүн амын төвлөрөл ихтэй зах худалдааны төв, гудамж талбайд иргэдтэй биечлэн уулзаж, тэдний санал хүсэлтийг сонсож,

  • Иргэдийг Төрийн үйлчилгээний цахимжилтийн талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа,
  • Төрийн албан хаагчдыг Бэлэн байдлын судалгаа,
  • Тухайн аймгийн удирдлагуудыг Цахим шилжилтийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх судалгаанд тус тус хамруулав.

Дээрх гурван төрлийн судалгаанд 130 иргэн, 75 төрийн албан хаагч буюу нийт 205 хүн хамрандан, асуулгад хариулт өгсөн байна.