Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 45 ДУГААР СУРГУУЛИЙН БАГШ, АЖИЛТАН, АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД ЦАХИМ УР ЧАДВАР ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас бүх нийтийн Цахим ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа билээ.📚📖

Тус ажлын хүрээнд Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын 45-р сургуулийн багш, ажилтан, ахлах ангийн сурагчдыг хамруулан зохион байгуулж байна.

Уг сургалтаар Орчин үеийн дэвшилтэт технологиуд, Цахим орчин дахь үе тэнгийн дээрэлхэлт, Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал E-Kids ашиглалт, ач холбогдолын талаар хүргэн ажиллаж байна.✍️📚