Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас Увс аймагт төрийн цахим үйлчилгээг операторын горимоор хүргэх албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтад нийт 18 албан хаагч хамрагдаж мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүллээ.