Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

Аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийн дарга нарт сургалт зохион байгууллаа

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сургалтад 14 аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийн дарга нар оролцож, дараах сэдвийн хүрээнд мэдээлэл авав.

  • ЦХХХЯ-ны Нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийн хэлтсийн Дэмжих систем хариуцсан мэргэжилтэн Б.Лхагвадолгор – “Цахим аймаг” бодлогын баримт бичгийн талаарх мэдээлэл
  • И-Монгол академи “УТҮГ”-ын Процест аналист П.Оргил – “Оператор 2.0 системийн шинэчлэлийн танилцуулга”
  • ТЦҮЗГ-ын Захиргаа удирдлагын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Ц.Ану-Үжин – “Цахим орчинг үр ашигтай ажиллах нь”