Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ЦАХИМ УР ЧАДВАР ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Говь-Алтай аймгийн төрийн албан хаагчдад цахим ур чадвар, мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад 18 төрийн байгууллагын 50 гаруй албан хаагч хамрагдаж, доорх сэдвүүдийн хүрээнд мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэв.

✧ ТЦҮЗГ-ын Сургалт хөгжлийн хэлтсийн дарга Б.Отгонбаяр “Тоон гарын үсэг ба түүний хэрэглээ, цахим орчноос мэдээ, мэдээлэл эх сурвалжаас хайх, мэдээллийн аюулгүй байдал”;

✧ ТЦҮЗГ-ын Сургалт хөгжлийн хэлтсийн Сургалт хөгжлийн мэргэжилтэн Т.Гантогтох “Шинжлэх сэтгэлгээ”.