Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Хүн хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг “ХУРДАН” шуурхай, хүртээмжтэй байдлаар хүргэх, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас үйлчилгээний нийт албан хаагчдаа чадавхжуулах сургалтыг 2023 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтад нийслэл дэх 19 албан хаагч, орон нутаг дахь 80 албан хаагч цахимаар оролцож, танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр сургалтад хамрагдлаа.