Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

Аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийн Үйлчилгээний ахлах ажилтнууд Төв шуудан дахь “ХУРДАН” цэгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Facebook
Twitter
LinkedIn

Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн зохицуулалтын газрын Нийслэл хариуцсан хэлтсийн дарга Г.Өнөрцэцэг

“ХУРДАН” цэгийн Нийслэл дэх байршил, түүний онцлог;

Төрийн цахим үйлчилгээний олон улс дахь жишиг, стандартыг Үйлчилгээний ахлах ажилтнуудад танилцуулав.