Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД БОЛОН ИРГЭДЭД ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ”-ЫГ ҮЕ ШАТТАЙГААР ОРОН НУТАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн албан хаагч, иргэдийн цахим ур чадвар, чадамжийн бүтцийн хүрээ, үзэл баримтлал, иргэдийн мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсээс 2023 оны 10 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын албан хаагчид, Музейн албан хаагчид, Зоонозын Өвчин Судлалын Төвийн албан хаагчид, Мал Эмнэлгийн Газрын албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар:

– Цахим аймаг хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл;

– Төрийн цахим үйлчилгээний “ХУРДАН” цэг, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний танилцуулга;

– Төрийн нийтлэг системүүдийн танилцуулга;

– Цахим ур чадвар, мэдээллийн аюулгүй байдал;

– Тоон гарын үсэг түүний хэрэглээ зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд өрнөж, албан хаагчдын цахим ур чадварыг тодорхойлох судалгаа, сургалтын үр дүнг тодорхойлох асуумжийг бөглүүлж ажиллав.May be an image of 7 people and text