Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

ЦХХХЯ, ТЦҮЗГ, “И-Монгол” академи хамтран “Цахим аймаг” бодлогын зөвлөмж, сургалт, үнэлгээ арга хэмжээний хүрээнд “Цахим ур чадвар олгох” сургалтыг Өмнөговь аймагт зохион байгууллаа.

Сургалтад Аймгийн төрийн захиргааны мэдээллийн технологи хариуцсан 100 орчим албан хаагч хамрагдав.

“И-Монгол” академийн салбар дундын зохицуулалтын газрын дарга Х.Энхманлай, “И-Монгол” академийн салбар дундын зохицуулалтын газрын процесс аналист П.Оргил, “И-Монгол” академийн цахим ур чадварын газрын сургагч багш Г.Халиун нар хичээл орлоо.