Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

“ЦАХИМ АЙМАГ” БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ, СУРГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДЭЭС ЦАХИМ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

”Цахим аймаг” бодлогын зөвлөмж, сургалт, үнэлгээ арга хэмжээний хүрээнд Ховд аймгийн цахим шилжилтийн бэлэн байдлын судалгааг зах, худалдааны төв болон хүн ам төвлөрсөн байршлаас авлаа.