Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

“ХУРДАН” ЦЭГ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД 223,578 ИРГЭНД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙНА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газрын дарга П.Батбаатар:

Төрийн үйлчилгээг иргэнд хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай, зардал чирэгдэлгүй, хаанаас ч ойрхон хүргэх “ХУРДАН” цэг үндэсний хэмжээнд 223,578 иргэнд үйлчлээд байна.