Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ЦАХИМ ШИЛЖИЛТИЙГ ОРОН НУТАГТ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ, “ЦАХИМ АЙМАГ” БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ, СУРГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ АРГА ХЭМЖЭЭГ 8 АЙМАГТ ЗЭРЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

Facebook
Twitter
LinkedIn

ЦХХХЯ, ТЦҮЗГ, “И-Монгол” академи хамтран “Цахим аймаг” бодлогын зөвлөмж, сургалт, үнэлгээ арга хэмжээг зохион байгуулж байна.