Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчид цахим ур чадвар олгох сургалтад хамрагдлаа.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас бүх нийтийн цахим ур чадвар олгох сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны нийт албан хаагчдад “Цахим хөгжлийг дэмжих хуулиуд” сэдвээр Сургалт хөгжлийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Ж.Хүрэлчимэг сургалт хийлээ.