Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дундговь аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийн Үйлчилгээний ахлах ажилтан, сургагч багш М.Чулуунболор 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Аймгийн Шүүх шинжилгээний хэлтсийн албан хаагчид сургалт зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар:

  • Хурдан цэгийн үйл ажиллагаа
  • Тоон гарын үсэг ба түүний хэрэглээ
  • Төрийн албан хаагчдад хэрэгцээт цахим хуудсууд
  • Мэдээллийн аюулгүй байдлын суурь ойлголтууд
  • “Кибер аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг журам” гэсэн сэдвүүдийн дагуу сургалт зохион байгуулсан.

Мөн төрийн албан хаагчдын цахим ур чадварыг тодорхойлох судалгаа болон сургалтын үр дүнг тодорхойлох асуумжийг бөглүүллээ.

3 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс, ширээ ба бичвэр нарын зураг байж магад