Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД БҮХ НИЙТИЙН ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсээс сумдын төрийн албан хаагчид болон иргэдэд цахим ур чадвар олгох сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.

Энэ хүрээнд 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Хүдэр, Ерөө сумын төрийн албан хаагч, иргэдэд:

✅Төрийн цахим үйлчилгээний “ХУРДАН” цэг, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар

✅Төрийн нийтлэг системүүд

✅Цахим ур чадвар, мэдээллийн аюулгүй байдал

✅Тоон гарын үсэг түүний хэрэглээ

✅Ekids , үе тэнгийн дээрэлхэлт сэдвүүдийн дагуу сургалт оров.