REGULATORY AGENCY OF GOVERNMENT DIGITAL SERVICES

TRANSPARENCY OF SERVICES

ГАРЧИГ

ТАТАХ

1

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

Татах

2

Үйл ажиллагаа, үйлчилгээний ажилтны түр журам

Татах

3

Эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх үр ашиг

Татах