Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас Баян-Өлгий аймагт төрийн цахим үйлчилгээг операторын горимоор хүргэх албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг Өлгий хотод 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтад нийт 18 албан хаагч хамрагдав.