Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГТ ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХУРДАН” ЦЭГ НЭЭГДЛЭЭ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Төрийн цахим үйлчилгээний “ХУРДАН”-н нээлтийг шууд дамжуулан хүргэж байна.

Доорх холбоосоор орж үзнэ үү.

ҮЗЭХ