Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Хүн хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг хурдан шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх боловсон хүчнийг чадавхжуулах, шинэ мэдлэг мэдээлэл олгох сургалтыг 2023.04.25-ны өдөр Өвөрхангай аймагт зохион байгууллаа.

Төрийн цахим үйлчилгээг операторын горимоор хүргэх нийт 26 албан хаагчдыг тус сургалтад хамруулав.