Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Нийслэл дэх “ХУРДАН” төв болон цэгийн үйлчилгээний албан хаагчдын ур чадварыг тогтмол дээшлүүлэх, мэдлэг, мэдээлэл олгох зорилгоор “Смарт Стор” ХХК-ийн Борлуулалт, үйлчилгээ хариуцсан захирал Ж.Дэлгэрцэцэг “Үйлчилгээний хандлага, стандарт”, Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газрын Сургалт хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ж.Хүрэлчимэг “Цахим хөгжлийн багц хууль” зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд сургалт орлоо.