Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСЭЭС ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Архангай аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсээс төрийн албан хаагчид болон иргэдэд цахим ур чадвар олгох сургалтыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.

Энэ хүрээнд 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдөр аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчдад,

  • Төрийн цахим үйлчилгээний “ХУРДАН” цэг, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар
  • Төрийн нийтлэг системүүд
  • Цахим ур чадвар, мэдээллийн аюулгүй байдал
  • Тоон гарын үсэг түүний хэрэглээ сэдвүүдийн дагуу сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтын үеэр:

  • Төрийн алба хаагчдын цахим ур чадварыг тодорхойлох судалгаа
  • Сургалтын үр дүнг тодорхойлох асуумжийг бөглүүлж ажиллаа.