Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСЭЭС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Төрийн Цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас баталсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийн Үйлчилгээний ахлах ажилтан Т.Хулгана, оператор Ж.Нарангэрэл нар “Төрийн албан хаагчдад цахим ур чадварын мэдлэг олгох сургалт”-ыг Хөвсгөл аймгийн Ус цаг уур, Орчны шинжилгээний төвийн албан хаагчдад 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10.00 цагт батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгууллаа.

Сургалтыг Хөвсгөл аймгийн Ус цаг уур, Орчны шинжилгээний төвийн даргын өрөөнд зохион байгуулж нийт 25 албан хаагч хамрагдлаа.