Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

МЭДЭЭ

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Цахим хөгжил, Харилцаа холбооны яам, Төрийн Цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар, Дундговь аймаг дахь Төрийн Цахим үйлчилгээний хэлтсээс “Төрийн цахим үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлан таниулах” ажлын хүрээнд цахим ур чадварын мэдлэг олгох 2 дугаар шатны уулзалт, сургалтыг ЭДЦС, болон Хүмүүнлэг сургуулийн сурагчдад:

Цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах

Цахим орчинд гадуурхалт яагаад үүсдэг вэ ?

Цахим орчинд мэдээллээ хуваалцахын нөлөө

E-kids гэж юу вэ?

Цахим үе тэнгийн дээрэлхэлт зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгууллаа.