REGULATORY AGENCY OF GOVERNMENT DIGITAL SERVICES

NEWS

“СМАРТ ЭРДЭНЭТ EXPO” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын Нутгийн удирдлагын ордон, “Амарын талбай”-д төрийн цахим үйлчилгээний ” ХУРДАН” асар тус бүсийн иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилж, зөвлөгөө мэдээллээр ханган оролцлоо.

Тус аймаг дахь “ХУРДАН” цэгээр өдөрт 100-300 орчим иргэд төрийн үйлчилгээ авдаг бөгөөд цаашид үйлчлүүлэгчдийнхээ тоог нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагаагаа танилцуулах зорилгын хүрээнд “СМАРТ ЭРДЭНЭТ EXPO”-д оролцон иргэдэд хаанаас ч ойрхон, хүндрэл чирэгдэлгүй үйлчлэв.